C13100 【詺】

無收錄異體字

字號

C13100

正字

【詺】言-06-13

音讀

(一)ㄇ|ㄥˋ (二)ㄓㄠˋ (三)ㄇ|ㄥˊ

釋義

(一)ㄇ|ㄥˋ
將物品分別名目。廣韻.去聲.勁韻:「詺,名目,或單
 作名。」集韻.去聲.勁韻:「詺,目諸物也。」字匯.
 言部:「詺,辨別物名。」
諦。見龍龕手監.言部。

(二)ㄓㄠˋ
」之異體。

(三)ㄇ|ㄥˊ
」之異體。
𣤙  𣣢  𣥁 歔 𣤼 𣥀 𧃏  𣤌  𣧕 𣨘  𠹨 𡲂 𣧫 𣨐 𣨖 𠂈 𣦺 𣧢 𣧠   𣧶 𣨈 𦖀 𦭼 𦹡  𣩯 𣧟 𣧾 𣨯 𩔉   殟 𣧁  𣩲 𣧂  𣨑 𣩉   𦢌 𢎦   𠿉 𣪠  𥵓 𥶵 𥸃 𥸋 𥼹     𣭁