A01383 【悲】    

字號

A01383

正字

【悲】心-08-12

音讀

ㄅㄟ

釋義

哀傷。唐.李白.將進酒:「君不見高堂明鏡悲白發,
 朝如青絲暮成雪。」唐.杜甫.登高詩:「萬里悲秋常
 作客,百年多病獨登臺。」
 思念、顧念。詩經.豳風.東山:「我東日歸,我心西
 悲。」漢書.卷一.高帝紀下:「謂沛父兄曰:『游子
 悲故鄉。吾雖都關中,萬歲之後,吾魂魄猶思沛。』」

哀痛。如:「忍悲」、「含悲」、「樂極生悲」。唐.
 白居易.新樂府.上陽白發人:「憶昔吞悲別親族,扶
 入車中不教哭。」
 佛學中拔除眾生痛苦的行為、心境。如:「慈悲」。

哀傷的。詩經.豳風.七月:「女心傷悲,殆及公子同
 歸。」
 凄厲的。如:「悲曲」、「悲聲」。唐.杜甫.自京赴
 奉先縣詠懷五百字詩:「暖客貂鼠裘,悲管逐清瑟。」
𦂝    𦄘 线  𦂷 𦇫   𦅻 𦇻       𣩐 𦄲  𦄗    𦅍   𦇜 𧚸      𤙹 𠂳 𥾜 𦀙 𦁕  縂 𩮀  𥾞 𥾺 𦄚 𦃐 𦅒 繅  𦃍 𦅳  𥿮 𦀗 𦁋 𦁓 𦃎  𦆶