A01432 【慫】  

字號

A01432

正字

【慫】心-11-15

音讀

ㄙㄨㄥˇ

釋義

驚懼。文選.張衡.西京賦:「將乍往而未半,怵悼栗
 而慫兢。」
 見「慫恿」。
 ※慫恿:
  從旁勸誘或鼓動。儒林外史.第五十二回:「那年勾
  著處州的馬純上,慫恿家兄煉丹。」老殘游記.第十
  八回:「子謹、人瑞又從旁慫恿,老殘只好答應。」
  亦作「聳動」、「慫」。
  蟡  𧒛 𧓱  𧉄 𧍹 𧏈 𧒪 𧏦 𧔀 𧔇  𧌊 𧌖 𧌋  𧍝   𢑯 𧒞 𧳪 𧏹  𧊠  𧐛  𧎄 𧍟 𧒚 𧓿  𧎿     蝹 𧋉 𧕉 𧏪 𧑞 𧑥 𦢅 𧔟 𧔶 𧖍   𧊫 𧏩  𧌭 𧏕 𧓗 𧐜 𦑴  𧓒 𧏸 𡖟  𧐚