A01453 【懇】           

字號

A01453

正字

【懇】心-13-17

音讀

ㄎㄣˇ

釋義

真誠。玉篇.心部:「懇,誠也;信也。」如:「忠懇」
 、「態度誠懇」。

請求。明.張自烈.正字通.心部:「懇,俗借為干求意
 。」如:「拜懇」、「仰懇」、「敬懇」。鏡花緣.第六
 回:「況嫦娥自從與我角口,至今見面不交一言,我又何
 必懇他?」
𦒷 𦓄 𦹾 𦽡 𦿗 𧂕 𩲘   𨊁 𨊆   𦓘    𦔢 𦔡   𦔘  𦔪  𦕿  𦕹  𣅧 𦕐 𨈜 𨈭  𥅡 𦕾 𦗦 𦘉 𨈸  𦖥 𦗥 𦘄 𦘃 𦘋  𨊎 𨊓  𦨔  𦘸 𦙊 𤴯 𦘾  𦛜   𦘷 𦕚