A01589 【掖】  

字號

A01589

正字

【掖】手-08-11

音讀

(一)(語音)|ㄝˋ (二)(讀音)|ˋ (三)|ㄝ

釋義

(一)(語音)|ㄝˋ
用手攙扶人的手臂。左傳.僖公二十五年:「衛人伐邢
 ,二禮從國子巡城,掖以赴外,殺之。」
 扶持、幫助。如:「扶掖」、「掖」。宋史.卷三一
 九.歐陽修傳:「篤於朋友,生則振掖之,死則調護其
 家。」

胳肢窩。通「腋」。史記.卷六十八.商君傳:「千羊之
 皮,不如一狐之掖。」

旁邊的。如:「掖垣」、「掖門」、「掖庭」。三國演義
 .第一一七回:「諸葛瞻指揮兩掖兵沖出,直撞入魏陣中
 。」

(二)(讀音)|ˋ
(一)之讀音。

(三)|ㄝ
塞、藏。紅樓夢.第九十七回:「黛玉點點頭兒,掖在袖
 里。」兒女英雄傳.第五回:「也算多剩了兩個大錢,掖
 在耳朵眼兒里。」
 𠈽 𠜰 𡭕   𠇲  𥦸 𥧜  𢓩 𢓋  𠈮 𧾺 𧿍 𨀣 𢓔  𡀐  𧦣   𠇛 𦤲  𠡃  𣱇 𠈐   𠋨 𠚦 𠇙  𠆯 𠈨 𢓓 𢼎  你  𤙌  𠍪  𪜬 𠎳   使 𠉕 𡥐 𡷮  𠊖 𣖊