A02457 【燭】        

字號

A02457

正字

【燭】火-13-17

音讀

ㄓㄨˊ

釋義

火炬。禮記.曲禮上:「燭不見跋。」孔穎達.正義:
 「古者未有燭,唯呼火炬為燭也。」
 用蠟和油制成,可燃燒發光的條狀物體。如:「蠟燭」
 、「紅燭」、「洞房花燭」。
 姓。如春秋時鄭國有燭之武。

照、照亮。如:「火光燭天」。史記.卷八十三.魯仲
 連鄒陽傳:「名高天下而光燭鄰國。」
 察明、察見。如:「洞燭奸計」。漢書.卷八十一.匡
 衡傳:「君何疑而上書歸侯乞骸骨,是章朕之未燭也。
 」
𡐾   報 𡙈 𨖪 𡋠  𡩿 𡫩 𡺶 𥤧     𩫊 𡒆 𡓲    𠚛 𡒽   𨻑 𡐪 𡒲 𡔚 𪋻 𡔊 𨶝 𨷙    𡐛   𡉶 𡎰  𢴣  𡏶 𡼝   𨺵 𨼾 𨽎  𡐦 𡓉 𡺆  𡍭 𡓚   𡓱 𡔏