A02457 【燭】        

字號

A02457

正字

【燭】火-13-17

音讀

ㄓㄨˊ

釋義

火炬。禮記.曲禮上:「燭不見跋。」孔穎達.正義:
 「古者未有燭,唯呼火炬為燭也。」
 用蠟和油制成,可燃燒發光的條狀物體。如:「蠟燭」
 、「紅燭」、「洞房花燭」。
 姓。如春秋時鄭國有燭之武。

照、照亮。如:「火光燭天」。史記.卷八十三.魯仲
 連鄒陽傳:「名高天下而光燭鄰國。」
 察明、察見。如:「洞燭奸計」。漢書.卷八十一.匡
 衡傳:「君何疑而上書歸侯乞骸骨,是章朕之未燭也。
 」
 𨍮 𨏬    𨁈  𨓃 𨑞   𨑬 𨒍 𨓄   𨕠 𨽿 𨾃  𨔧 𨔜 𨔭  𨓈 迿 𢼏  𨕝 𨗗  𠧠 𠧷 𨓘 𨔖 𨘁 𢓭  𨙕 𩁧   𨖿  𧼮 𨗪 𨒎 𨖇 𨖺  𨓬 𨖻  𦟥 𨘭  𨕓 𨕣    𢤪