A00367 【剴】 

字號

A00367

正字

【剴】刀-10-12

音讀

ㄎㄞˇ

釋義

大鐮刀。說文解字:「剴,大鎌也。」段玉裁.注:「謂
 可切地芟刈也。」

磨。說文解字:「剴,一曰摩也。」段玉裁.注:「刀不
 利於瓦石上刉之。」

見「剴切」。
 ※剴切:
 切磋琢磨。指規過勸善。書經.君奭:「只若茲往,
  敬用治。」句下孔穎達.正義:「鄭云:『召公是時
  意說,周公恐其復不說,故依違托言民德,以剴切之
  。』」文明小史.第三十八回:「百姓一面總要剴切
  曉諭,等到他們聚了眾,設或大小鬧點事情出來,那
  還了得嗎?」
 切中事理。新唐書.卷九十七.魏徵傳:「乃展盡底
  蘊,無所隱,凡二百余奏,無不剴切當帝心者。」
 𥂾 𥂘 𥁭 𥁻 𥁺 𥂹 𥂠 𥂸 𥂥 𣟇 𥂔 𥃃 𥃂 𥃇 𥃔 𥃜 𥃙 𥃤 𥄩 𥆎 𥃫 𥃨 𥃧 𥃪 𥄧 𥃽 𥃵 𥃶  𥃴 𥃹  𥄐 𥄛  𥅝  𥄑 𦔾 𥄔  𥄝 𥄗 𥄞 𥄋 𥄜  𥄒 𥄖 𥄍 𥄕 𦭝 𦤄 𦭾 𥄓 𥄘 𧵏 𥄎 𥄉 𥄊 𥄻 𥄷 𥈋 𥅙  𥇛  𥄹 𥅘 𥅁 𥈈 𥄸 𥄽 𥄱