A00367 【剴】 

字號

A00367

正字

【剴】刀-10-12

音讀

ㄎㄞˇ

釋義

大鐮刀。說文解字:「剴,大鎌也。」段玉裁.注:「謂
 可切地芟刈也。」

磨。說文解字:「剴,一曰摩也。」段玉裁.注:「刀不
 利於瓦石上刉之。」

見「剴切」。
 ※剴切:
 切磋琢磨。指規過勸善。書經.君奭:「只若茲往,
  敬用治。」句下孔穎達.正義:「鄭云:『召公是時
  意說,周公恐其復不說,故依違托言民德,以剴切之
  。』」文明小史.第三十八回:「百姓一面總要剴切
  曉諭,等到他們聚了眾,設或大小鬧點事情出來,那
  還了得嗎?」
 切中事理。新唐書.卷九十七.魏徵傳:「乃展盡底
  蘊,無所隱,凡二百余奏,無不剴切當帝心者。」
𩽛 𩽡 𩽝 𩽪 𩽩 𩽬 𩽌 𩽧 𩽰 𩽳 𩽷 𩾙 𩾜 𩾔 𨾅 𩾕 𩾬 𩿁 𩾡 𩾧 𩾠 𩾞  𩾽 𩿓 𩾶 𪀍 𩾹 𩿔  𩿛 𩿀 𩾼 𩿕 𩾿 𨾝 𩿂 𩿃 𪀽 𨾘 𪁾  𩾴 𩿠 𨾩  𩿦 𩿡  𩿟 𩿤 𨾢 𩿸 𩿢 𨾨  𪂁 𩿝 𨾖 𪀇 𡫰 𩿬  𩿞 𩿌 𩿧 𨾪 𨾦 𨾽 𩿒 𩿨 𩿪 𩾱 𪀚 𪁿 𪀔 𪀺