B02652 【璇】

無收錄異體字

字號

B02652

正字

【璇】玉-11-15

音讀

ㄒㄩㄢˊ

釋義

美玉。山海經.大荒西經:「爰有甘華、甘柤、白柳、
 視肉、三騅、璇瑰。」
 星名。北斗七星的第二顆星。宋史.卷四十九.天文志
 二:「魁第一星曰天樞,……二曰璇,法星,主地。」

如美玉般的。如:「璇宮」。文選.鮑照.蕪城賦:「璇
 淵碧樹,弋林釣渚之館。」

」之異體。

」之異體。
 𨇰   𨆳 𨇨 蹿   𨇃 𨇇     𨊠 𨊯    𨍳   𨊵  𨊶 𨍷 𩒷 𨋆 𨋇 𨌮   𨋎 𨋏 𨏤  𠫿  𨋒  軿 𨍍  𨎪  𨍇 𨎲  𨏺    𨎅   𨊾 𨋹  𨍋