B04209 【虰】

無收錄異體字

字號

B04209

正字

【虰】蟲-02-08

音讀

(一)ㄉ|ㄥ (二)ㄔㄥ

釋義

(一)ㄉ|ㄥ
螳螂。漢.揚雄.方言.卷十一:「螳螂或謂之虰。」
虰蜻:蜻蜓。爾雅.釋蟲:「虰蛵,負勞。」刑昺.疏:
 「即蜻蛉,六足四翼蟲也。一名虰蛵,一名負勞,江東呼
 狐。」

(二)ㄔㄥ
虰螘,螞蟻的一種。集韻.平聲.耕韻:「虰,蠪虰,螘屬
。」
𠻳 𠿋 𠿡  𠿕 𠿻 𡁗 𡰑 𡰘 𡀼 𡁊 𠿏 𡁈 𡅼 𡁁 𡁍 𡂋 𡁆  𡅞  𡁓 𧭌 𠽨 𡀿 𡁕  𡁉 𡂣 𡁌 𡁋 𡁎 𡂊 𡁇 𠾗 𡂚 𡃝  𡂩 𡂕    𡂒 𡀹 𡅘 𡂟 𡃩 𡂙 𡁂  𡃦 𡃧 𡃡 𡃷 𡄕 𡄔 𡄣  𡄑 𥗚 𡅁 𡅓 𡄻 𡄷 𡄵 𡄳 𡄴 𡄹 𡄲 𡅙 𡅭  𡆑 𡆅 𡅱 𡅽