B04841 【赬】         

字號

B04841

正字

【赬】赤-09-16

音讀

ㄔㄥ

釋義

淺紅色。爾雅.釋器:「再染謂之赬。」郭璞.注:「赬
 ,淺赤。」

淺紅的。詩經.周南.汝墳:「魴魚赬尾,王室如毀。」
 唐.李白.明唐賦:「赬欄各落,偃蹇霄漢。」
 𠔱 𢄖 異 𠚇 𡇍 𤰱 𤲯 𤲿 𦘕 𢇪 𤳖 𥸨 𥻫 当 𡭠 𢑐 𤱭  𠝽 𠾉 𢏚 𢑔 𢑜 𤲮    𣈍  𣆹 𤴁  𤕟 𤕠 𥿇  𠤘 𥎲 𦬦  𢖴 𤴸 𤶔 𤶫 𤶣  𤵇 𤸋 𠥻 𢇻 𤕺 𤕼 𤖏 𤶅 𤶥 𤻣 𥏂 𥏴 𥐃 𤖉 𤵣   𤻴 𦙭 𤵜 𤺋