B05366 【錧】 

字號

B05366

正字

【錧】金-08-16

音讀

ㄍㄨㄢˇ

釋義

包在車轂前端的蓋套,用鐵或木制成。玉篇.金部:「
 錧,車具也。」儀禮.既夕禮:「木錧,約緩約轡。」
 賈公彥.疏:「其車錧常用金,喪用木,是取少聲也。
 」
 犁田的農具。集韻.上聲.緩韻:「錧,田器。」
 𢩁  𥤶 𥥓 𥧔 尿 𡱤 𡱴 𡲘 𡲳 𣭼 𣻨 𡱕 𡱓 𡱲 𡲵 𡕜 𡲒 𡲗 𡲶 𡲬 𡳘 𣮈  𡨢 𧿃  𡱁 𡲑 𡲖 𡲔 𥺶 𦳊   𡲃 𦤼 𦤿   𡰸 屠  𡜸   𡲟 𡳐 𢔃 𨂠 𩕎   𠙸 𡶸 𡵊 𡵋 𤣮 𨸛  𨙸    𡹋 𡸧  𡼐