C00116 【侂】     

字號

C00116

正字

【侂】人-06-08

音讀

ㄊㄨㄛ

釋義

交托、寄托。同「托」。說文解字:「侂,寄也。」段玉
 裁.注:「此與托音義皆同。」玉篇.人部:「侂,寄也
 。論語云:『可以侂六尺之孤。』」民國.章太炎.檢論
 .卷五.述圖:「古之畫者侂於工師,今之畫者侂於名
 士。」

」之異體。
𣽮       𩓞  𣻲 港 𣽣 𣿑 𠾈 𨒰 𨓎 𣾅 𣳥   𣽵       湮 𣽔    𣊆   𡙎 𣺌  𤂄   𣹫 𣳯 滋 𤀮 𤂇      𣵞 𣹿  𠫒  滇