C04729  

字號

C04729

正字

斗-13-17

音讀

ㄉㄡˋ

釋義

相易物俱等。見說文解字。
亂。見龍龕手監斗部。
角力競走。見玉篇斗部。
斠;古代量谷物時,用器具畫除過滿的載量,使谷物與斗
 平齊。廣韻去聲候韻:「,斠也。」
𣲿 𠬮 𠬳  𠭋 𠭣 𠭝 𠭗 𠭘 𠭮 𠭥 𠭦 𠭴 𥏞 𠭰 𠭿 𠮆 𠮃 𠮄 𠮐 𦦖 𠮌 𠮖 𠮙 𠮜 叱  𠯈 𣢁 𣢎 𣢍 𧥤 𠮵 𠮴 𠮳 𠮭 𠮰 𠮫 𠮬    𠴴 𠶴 𠯔 𠰊  𠯐 𠰄 𠯙 𠯬  𠴣 𠱑 𠱒 𡂛  𠯜 𠯋 𠯖 𠯘  𠰅  𠯑 𤯁 𠯓     𠰈 𠰌  𠰑 𠰉