C17996 

字號

C17996

正字

麻-10-21

音讀

ㄇㄨˇ

釋義

。見字匯麻部。
𧗞 𧗟  𨔞 𨕐 𨖁 𨒉 𨓸 𨔱 𨔲  𨔬 𫐳 𨖫     𨓺  𨖠  𧼯 𠎻 𨆛 𨖡 𨘹 𨙆 𢕱  𨖸 𢔵 𧽝   𨓧 𨔚 𨖈 𨗽  𨓝 𨔛 𨕑 𨘬 𨗁 𨖓 𨖥 𨗯 𨗐 𨘜 𨙠  𢫥 𨒿 𨕞 𨗢 𨗺 𨙘 𨙙 𨙞 𢍲 𢕰 𨗕 𨘊 𨖉 𨗄  𨕖 赿