A01996 【榛】          

字號

A01996

正字

【榛】木-10-14

音讀

ㄓㄣ

釋義

植物名。榛木科榛木屬,落葉喬木。葉闊,互生,呈卵
 形或倒卵形,葉緣為鋸齒狀。春日開單性花。結球形堅
 果,果仁可食,亦可榨油。果實亦稱為「榛」。
 叢生的草木。晉書.卷五十一.皇甫謐傳:「披榛采蘭
 ,并收蒿艾。」明.湯顯祖.牡丹亭.第三十五出:「
 只見半亭瓦礫,滿地荊榛。」
𧎻 𧐘 𧔨 𧕑  𧌜 𧐄 𧍸 𧑄 𧑬 𧑸 𧒟 𧕠  𧑈   𧖋  𧓛    𧑪 𧓙  𧖝 𧈺 𧈩 𧎢 𧎬 𧑰 𧎶  𧍾 𧏋 𧊖  蠁    𧕳  𧒩 𧒾 𧑩 𧔘   𦹌 𧍣 𧓵 𧔐 𧔱  𧍡 𧒿 𧒼  𧏝 𧓉 𧖊