A01755 【斬】 

字號

A01755

正字

【斬】斤-07-11

音讀

ㄓㄢˇ

釋義

砍、殺。如:「披荊斬棘」、「斬首示眾」、「斬草不
 除根,春風吹又生。」
 斷絕。孟子.離婁下:「君子之澤,五世而斬。」戰國
 策.秦策三:「北斬太行之道,則上黨之兵不下。」
      𧀡  俿 𠪳 𢁺 𢋪 𧆞 𧇂 𪊖 𪋕 𣑾 𥤫 虐 𧆝 𧆧 𧆩 𧆱  𠧺 𡨊 𠙚 𧇤 𩂭 𠿖 𢒜  𧆳 𩴛  虜 𠈌 𩦢  𠳯  虧 𧇾 𧟯  𧈰 𠤋 𧌡 𧈬 𧈫 𧌫 𧍺  𧉬 𧊈 𧏎  𧓢 𧓹 𨷷  𧌟 𧏆 𧐝 𧐵  𧈠 𧎮