A00530 【吻】            

字號

A00530

正字

【吻】口-04-07

音讀

ㄨㄣˇ

釋義

嘴唇。說文解字:「吻,口邊也。」漢書.卷六十四下.
 王傳:「庸人之御馬,亦傷吻敝策而不進於行,匈喘膚
 汗,人極馬倦。」聊齋志異.卷一.畫皮:「乞人咯痰唾
 盈把,舉向陳吻曰:『食之!』」

用嘴唇接觸。如:「吻別」、「吻臉頰」。
  𣸗  𣻯   濆     𣩠   𤃂  𠹀 𣹎 𤂿    𤅅  𣻍    𣽋    𣴼  𤂻  㴿    𤁴     𣲸 𣴯    𤁶 𤅤   𤂽 𦒣