B01539 【昳】

無收錄異體字

字號

B01539

正字

【昳】日-05-09

音讀

(一)ㄉ|ㄝˊ (二)|ˋ

釋義

(一)ㄉ|ㄝˊ
太陽過午西斜。漢書.卷九十二.游俠傳.原涉傳:「諸
 客奔走市價,至日昳皆會。」

太陽偏西的時刻。清.徐珂.清稗類鈔.藝術類.傅青主
 善書畫:「知其嗜酒,乃與痛飲,自晡至昳,始罷席。」

(二)|ˋ
見「昳麗」。
※昳麗:
 光鮮亮麗的樣子。戰國策.齊策一:「鄒忌修八尺有余,
 容貌昳麗。」
 𢅥 𢅫 𢅪 𢅩 𢅰 𢅯 𢅮 𢅲 𢆄 𢅹  𢅼 𢆃 𢅽 𢅾 𢆅 𢆋 𢆚 𠠅 𡘸 𢆞 𢆬 䄯 𢆜 𢆢 𢆾 𢆷 𢆽 𢇇 𡮟 𢇂 𢇅 𢇋 𤣨 𢇌 𢇒 𥑈 𢇚 𢇞 𢇘 𢇧 𢇤 𢇦 𢇥 𢇩 𢇰   𢇴 𢇳  𢈂 𤵭 𢇶 𢇵 𢇲 𢈄   𢈠 㡼 𢇸 𢈉 𢈇  𢈋   𢈝 𢉨 𢈤 𢈙 𢈛 𢈢 𢈜