B02037 【汭】  

字號

B02037

正字

【汭】水-04-07

音讀

ㄖㄨㄟˋ

釋義

河水彎曲的地方或兩條河會合之處。說文解字:「汭,
 水相入貌。」書經.禹貢:「浮于積石,至於龍門西河
 ,會于渭汭。」
 水邊。文選.木華.海賦:「若乃云錦散文於沙汭之際
 ,綾羅被光於螺蚌之節。」
 河川名:
 位於山西省永濟縣境內,西流注入黃河。
 涇水支流,至甘肅省涇川縣流入涇水。
 𠪞 𥕉 𠪆 𠪼 𣅲 𣅞 𨈐 𨈑   𢣽  𠪄 𢋭 𠪿 𧓽  𠫟 𠫥 𠬑  𠫰 𠬅 𠻝  𡯉   𦫹 𦬧 乁 𨕤 𠬡  𠁮 𠦑 𡬟 𡬧 𡭫 𢆑 𠭧 𡬳 𣄁 𤓾  𧼦 𠋢 𠌌 𠪇 𠬲 叟 𡨎 𡨼 𡨨    𠮚 𠍟 𠖠 𡇣  𠮢 𠮦 𠮥