C00819    

字號

C00819

正字

-10-12

音讀

ㄜˋ

釋義

婦人發上的花飾。玉篇.部:「,彩,婦人頭花髻
 飾也。」唐.杜甫.麗人行:「頭上何所有?翠微葉垂
 鬢唇。」明.湯顯祖.紫蕭記.第十六出:「金堂客至,
 下紅樓翠銀篦。」
𢷌 𢸨   𢪊  𢱿 𢻳   𢮤 𢺞   𢱧   㪿 𣂟 𣂲 𣂹 𣂫 𢪆 𢮈 𢫹 𣪌  𠨔 𢬃 𢫽 𢮮 𢌼 𢪐 𢪻 𢰖   𣀪   𤿐 𤿎 𢫳  拔 𢪺  𢱹  𢭆    𢼍   𢫦 𠥯 𢪔  𢪴 𢱰  抱