C12036 

字號

C12036

正字

艸-15-19

音讀

ㄈㄨ 

釋義

見「地」。

※地
 植物名。雨久花科雨久花屬,一年生草本。生水田,高尺許,全體滑澤。須根密集簇生,葉心臟形或卵形,夏秋開花,短總狀花序,一花至四花,色濃青,可供觀賞。 玉篇.艸部:「,藥名,地。」 正字通.艸部:「,藥艸名。地膚。嫩苗可作蔬。一科數十枝,團蔟直上,子最繁。一名『地麥』,因其子形似也。一名『地葵』,因其苗形似也。一名『益明』,因其子能明目也。俗名『鴨舌艸』、『涎衣艸』。子落,老莖可為帚,故又有『落帚』、『獨帚』、『王篲』諸名。」 亦稱為「地葵」、「鴨舌草」、「涎衣草」、「雨久花」。
𣻿 𣻖 𣻠 𣻑    𣻥  𣻮 𣽳    𣽥 𣽟 𣽡 𣽝 𣽒 𣽕 𣿏    𣽴 潿  𣽫 𤀳  𣴡 𣺱  𣽌 𣽯 𣾄 𣽰   𣿟 𣿈  𣽢 𣿉 𣿞     𣾣 𣽑 𣿔 𤀱 𣿊  𣿢 澿   𣿐 𤀄 𣽭 𣿌 𣿝 𣿤