C14858 無收錄異體字

字號

C14858

正字

金-03-11

音讀

(一)ㄑ|ㄠˇ (二)ㄐ|ㄠˇ

釋義

(一)ㄑ|ㄠˇ
美好:(1)金之美。漢.揚雄.方言.卷二:「,好
 也。青徐海岱之間曰。」廣雅.釋詁:「,好
 也。」王念孫.疏證:「玉篇:『,美金也。』爾
 雅:『白金謂之銀,其美者謂之鐐。』是金之美者謂之
 ,亦謂之鐐,義與、嫽同。」(2) 人之美俏。
 漢.揚雄.方言.卷二:「、嫽,好也。」郭璞.
 注:「今通呼小姣潔喜好者為嫽。」 錢繹.箋疏:
 「戴(震)氏曰:『,亦作悄』。廣韻.笑韻:『悄
 醋,好貌。』雙聲形容之辭,亦方俗語也。」章炳麟.
 新方言:「今人謂好曰,俗作俏,之言峭
 也。」
凈。見廣韻.上聲.小韻。
微。見集韻.上聲.小韻。

(二)ㄐ|ㄠˇ
利。見集韻.上聲.小韻。
𢡙 𢤒  𢘻 𢚊 𢝕 𢚐 𠑓    𢚏 𢙼  𤟔 𢡽 𡄒 𢛂 𦒺  𢙹 𢞫 𢡕  𢛧     𢛫 𢝏  𠾦  𢛩  𢞨 𢞯 𢠞 𢡘 𢥁 𦣽 𦻇    𢜫   𢞑 𢡢 𢢠 𢣖  𢝔 𢢥   𡡟 𢙉 𢚰 𤶆 𤸢 𤹻 𤺙