A01568 【挑】     

字號

A01568

正字

【挑】手-06-09

音讀

(一)ㄊ|ㄠ (二)ㄊ|ㄠˇ (三)ㄊ|ㄠˊ

釋義

(一)ㄊ|ㄠ
揀選。如:「挑選」、「挑剔」、「挑毛病」。紅樓夢.
 第一○二回:「挑了個風清日暖的日子,帶了好幾個家人
 ,手內持著器械到園踹看動靜。」
用肩擔物。如:「挑柴」、「肩挑」、「挑水」。水滸傳
 .第二回:「鎖上前後門,挑了擔兒,跟在馬後。」
見「挑達」。
 ※挑達:
 輕儇跳躍貌。見集韻.平聲.豪韻。

(二)ㄊ|ㄠˇ
引動、舉起。如:「挑眉立目」。紅樓夢.第八十一回:
 「探春把竿子一挑,往地下一撩,卻是活迸的。」
用長形或尖形器具撥動。如:「挑火」、「挑刺」、「挑
 燈夜讀」。唐.白居易.長恨歌:「夕殿螢飛思悄然,孤
 燈挑盡未成眠。」
一種刺繡針法。用針挑起經線或緯線,將線從下穿過。如
 :「挑花」。聊齋志異.卷四.辛十四娘:「曰:『十四
 娘近在閨中作什麼生?』女低應曰:『閑來只挑繡。』」
一種彈奏指法。手指反手回撥稱為「挑」。唐.白居易.
 琵琶行:「輕攏慢捻抹復挑,初為霓裳後六么。」
搬弄、煽動。如:「挑撥」、「挑戰」。文選.司馬相如
 .報任少卿書:「垂餌虎口,橫挑強胡,仰億萬之師。」
引誘、逗弄。通「誂」。如:「挑逗」、「挑弄」。聊齋
 志異.卷二.鳳陽士人:「士人注視麗者,屢以游詞相挑
 。」
一種書寫筆法。運筆向下,稍作停頓;向上提筆稍挫,扭
 鋒順勢挑出而收筆。

(三)ㄊ|ㄠˊ
攪動。集韻.平聲.蕭韻:「挑,攪也。」
𦏰 𪋪  𠵊 善 善 𠾄 𦎍 𦏟 𦏯 𧨅 𧬆 𧮟  𠹩 𡲻  𦍨 𢐯 𦏁 𦏡  𦏫 𦏭 𢑌 𩱁 𩱋 𩱧 𦣉 𦏲 羿 𢏘 𢏖  𦐊 𦑧     𦐬  𦐜   𠣍 𩙴 𩙶  𦒢 𦒭  𦏵 𦐂 𦒖 𩙺  𦒒 𢑵 耀  𠄰 𦒳  𦒱