A01755 【斬】 

字號

A01755

正字

【斬】斤-07-11

音讀

ㄓㄢˇ

釋義

砍、殺。如:「披荊斬棘」、「斬首示眾」、「斬草不
 除根,春風吹又生。」
 斷絕。孟子.離婁下:「君子之澤,五世而斬。」戰國
 策.秦策三:「北斬太行之道,則上黨之兵不下。」
𧚺  𧛽 𧜷     𢄵 𧝌 𧞦  𧜆 𧟒   𧞟    𧝄 𧞳  𧟎 𦃙 𧟊 𧟍    𧟐 𧟚  𢇫  𥽶 𩅓 𩅢 𧠣 𧸈    𧡒 𧠨 𧵬       𧠢   𧡓 覿 𧠫  𤙠 𧢳