A01755 【斬】 

字號

A01755

正字

【斬】斤-07-11

音讀

ㄓㄢˇ

釋義

砍、殺。如:「披荊斬棘」、「斬首示眾」、「斬草不
 除根,春風吹又生。」
 斷絕。孟子.離婁下:「君子之澤,五世而斬。」戰國
 策.秦策三:「北斬太行之道,則上黨之兵不下。」
  𣣹  𣣐 㰿 𣤃 𤿡 𥀴  欿 𣢌 𣣻 𣤉   𣣨 𦦕 𣤀 𣤏 𣤙  𣣢  𣥁 歔 𣤼 𣥀 𧃏  𣤌  𣧕 𣨘  𠹨 𡲂 𣧫 𣨐 𣨖 𠂈 𣦺 𣧢 𣧠   𣧶 𣨈 𦖀 𦭼 𦹡  𣩯 𣧟 𣧾 𣨯 𩔉   殟 𣧁  𣩲 𣧂