B00011 【亍】

無收錄異體字

字號

B00011

正字

【亍】二-01-03

音讀

ㄔㄨˋ

釋義

在行進中停止步伐。說文解字:「亍,步止也。」文選
 .左思.魏都賦:「矞云翔龍,澤馬亍阜。」
 小步行進。字匯.二部:「亍,小步也。」

右腳的步伐。明.張自烈.正字通.行部:「左步為彳,
 右步為亍,合彳亍為行。」
     𡜶 𡜩  𡞨  𡚾   𡚼 𡛜   𡜇 𡣒 𨃢   𡢸 𡤡   𡟡         𡜄 𡝥 𡤏   𢢘 𡣃  𡢓         𠈪 𠊶 𦩩 𡦅 媿